Δώρα

Κανάτι
Κανάτι

Κανάτι

140,00 €
ΤΙΜΗ

126,00 €

ΤΙΜΗ ΓΙΑ ΜΕΛΗ
Κωδικός:
AA1446B
Loading...
140,00 €
Το σκεύος αποδίδει τον τύπο μινωικής ραμφόστομης πρόχου της μεσομινωικής Ι περιόδου. 2000-2800 π.Χ.

Διάσταση: 13 Χ 11 εκ.

Το σκεύος αποδίδει τον τύπο μινωικής ραμφόστομης πρόχου της μεσομινωικής Ι περιόδου. 2000-2800 π.Χ.

Διάσταση: 13 Χ 11 εκ.

Post your comment

Πωλητήριο του Μουσείου Μπενάκη