Καρφίτσες

Καρφίτσα
Καρφίτσα

Καρφίτσα

80,00 €
ΤΙΜΗ

72,00 €

ΤΙΜΗ ΓΙΑ ΜΕΛΗ
Κωδικός:
AK1309
Loading...
80,00 €
Διατίθεται:

Ο διάκοσμος προέρχεται από χρυσό σφραγιστικό δαχτυλίδι με παράσταση Ίσιδος, Σαράπιδος και Ώρου. 1ος αι. μ.Χ.
Αρ. Ευρ. 1685


Ο διάκοσμος προέρχεται από χρυσό σφραγιστικό δαχτυλίδι με παράσταση Ίσιδος, Σαράπιδος και Ώρου. 1ος αι. μ.Χ.
Αρ. Ευρ. 1685


Post your comment

Πωλητήριο του Μουσείου Μπενάκη