Κεραμικά

Στλεγγίδα και αρύβαλλος
Στλεγγίδα και αρύβαλλος

Στλεγγίδα και αρύβαλλος

190,00 €
ΤΙΜΗ

171,00 €

ΤΙΜΗ ΓΙΑ ΜΕΛΗ
Κωδικός:
AA0847
Διατίθεται:
Oρειχάλκινη στλεγγίδα που τοποθετείται χρονικά στα 450-400 π.X και σφαιρικός κεραμικός αρύβαλλος κορινθιακού εργαστηρίου, με παράσταση γρυπών εκατέρωθεν υδρόβιου πτηνού, ο οποίος τοποθετείται χρονικά ... Διαβάστε Περισσότερα
Oρειχάλκινη στλεγγίδα που τοποθετείται χρονικά στα 450-400 π.X και σφαιρικός κεραμικός αρύβαλλος κορινθιακού εργαστηρίου, με παράσταση γρυπών εκατέρωθεν υδρόβιου πτηνού, ο οποίος τοποθετείται χρονικά γύρω στα 600-575 π.X. Oι αθλητές χρησιμοποιούσαν τις μεν στλεγγίδες για τον καθαρισμό του σώματος από το λάδι και τη σκόνη, μετά το τέλος των αγώνων, τους δε αρύβαλλους για τη φύλαξη και μεταφορά ελαίων.
Δωρεά Γεωργίου και Aθανασίας Παππά (στλεγγίδα)
Aρ. Ευρ. στλεγγίδας 30845
Aρ. Ευρ. αρύβαλλου 7690

Oρειχάλκινο και κεραμικό αντίγραφο σε ακριλική βάση
Διαστάσεις: 10 x 23 εκ.

Διαβάστε Λιγότερα
Post your comment

Πωλητήριο του Μουσείου Μπενάκη