ΤΡΟΠΟΙ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ


Αποστολές εσωτερικού

Ο χρόνος παράδοσης είναι μέχρι δέκα (10) εργάσιμες ημέρες από την ημερομηνία της
ηλεκτρονικής σας παραγγελίας. 

Διεθνείς αποστολές
Ο χρόνος παράδοσης μπορεί να φτάσει τις 2-3 εβδομάδες.

Σημείωση: Τα χρυσά αντίγραφα παραδίδονται μετά από 1 μήνα

Άμεση ενημέρωση για το κόστος αποστολής.

Τυχόν δασμοί και ειδικοί φόροι που ορίζουν οι τελωνειακές αρχές στις χώρες εκτός
Ευρωπαϊκής Ένωσης βαρύνουν τους παραλήπτες. Το ηλεκτρονικό κατάστημα του
Μουσείου Μπενάκη δεν μπορεί πάντα να γνωρίζει το ύψος αυτών των επιβαρύνσεων.

Σε περίπτωση δυσχερειών στην εκτέλεση της παραγγελίας (κακές καιρικές συνθήκες, απεργίες κ.λπ.),
θα επικοινωνήσουμε μαζί σας, προκειμένου να μας επιβεβαιώσετε αν επιθυμείτε την ολοκλήρωση της παραγγελίας σας.

Πολιτική Επιστροφών
Το ηλεκτρονικό μας κατάστημα σας δίνει την δυνατότητα επιστροφής των προϊόντων για οποιοδήποτε λόγο, τον οποίο
δεν είστε υποχρεωμένοι να μας γνωστοποιήσετε. Η επιστροφή πρέπει να πραγματοποιηθεί εντός 20 εργάσιμων ημερών
από την ημέρα παραλαβής της παραγγελίας σας. Για να γίνει δεκτή η επιστροφή πρέπει:
Τα αντικείμενα και οι συσκευασίες τους να είναι στην κατάσταση στην οποία τα παραλάβατε. 

Δήλωση Επιστροφής Εμπορεύματος 
Σε περίπτωση που επιθυμείτε την επιστροφή των αντικείμενων πού παραλάβατε θα πρέπει να αποστείλετε e-mail
περιγράφοντας το αίτημα επιστροφής και θα λάβετε άμεσα την απάντηση μας. 

Τρόποι Διακανονισμού Επιστροφής 
Ο τρόπος διακανονισμού της επιστροφής σας είναι ο εξής:
Αποστολή νέου αντιγράφου. Το νέο αυτό αντικείμενο μπορεί να είναι το ίδιο με το προηγούμενο ή μπορείτε να επιλέξετε
κάποιον άλλο κωδικό από το ηλεκτρονικό μας κατάστημα. 

Τρόπος Επιστροφής 
Μπορείτε να επιστρέψετε την παραγγελία σας με όποιον τρόπο επιστροφής επιθυμείτε

Κόστος Επιστροφής 
Το ηλεκτρονικό μας κατάστημα επιβαρύνεται με το κόστος επιστροφής του εμπορεύματος μόνο όταν:

  • Έχει παραδοθεί με καθυστέρηση (εξαιρούνται οι περιπτώσεις ανωτέρας βίας).
  • Έχει παραδοθεί με βλάβη ή είναι ελαττωματικό.

Σε οποιαδήποτε άλλη περίπτωση το κόστος της επιστροφής επιβαρύνει εσάς.

Post your comment

Πωλητήριο του Μουσείου Μπενάκη