«Πέρα απ'την εγκράτεια και την απόλαυση: ο έρως που δημιουργεί τον κόσμο». Δύο μελέτες για τον Γιάννη Τσαρούχη ("Beyond temperance and pleasure: the Eros that creates the world". Two studies on Yannis Tsarouchis)

16,00 €

Price

12,80 €

1

Product CodeBMM485

Related Products

Cookie Policy

This website makes use of cookies. By entering and using our website you agree to our cookie policy.

More information on cookies