Το πορτρέτο και η κρίση της αναπαράστασης. Πρακτικά Ημερίδας (One-Day Conference Proceedings "The portrait and the crisis in representational art")

13,00 €

Price

11,70 €

1

Product CodeBMM202

Relative Products

Cookie Policy

This website makes use of cookies. By entering and using our website you agree to our cookie policy.

More information on cookies