Εκκλησιάρχου Μαργαρίτα

Εκκλησιάρχου Μαργαρίτα

Ζει και εργάζεται στην Αθήνα ασχολούμενη αποκλειστικά με την κεραμική. Στο ενεργητικό της περιλαμβάνονται ατομικές εκθέσεις στην Ελλάδα και συμμετοχές σε ομαδικές εκθέσεις. Χρησιμοποιώντας τροχό, καλούπι και την τεχνική του φύλλου, κατασκευάζει κεραμικά αντικείμενα με ποικίλες χρήσεις και σε φόρμες που προέρχονται από διάφορες πολιτιστικές παραδόσεις. Δουλεύει την κεραμική επιφάνεια με μπατανάδες με τη μέθοδο burnishing (επιφάνειες γυαλισμένες με πέτρα) και την κοσμεί με εγχάρακτα σχέδια ή την επικαλύπτει με γυαλώματα εφαρμόζοντας τεχνικές μασκαρίσματος.