Μαμουτζής Γιάννης

Μαμουτζής Γιάννης

Ασχολήθηκε με κατασκευές, ζωγραφική, γλυπτική με πηλό, κεραμικά υαλώματα. Σήμερα διατηρεί προσωπικό εργαστήριο. Τα κεραμικά που δημιουργεί σε πρωτογενείς φόρμες χρωματίζονται με αλκαλικά υαλώματα

Δεν βρέθηκαν προϊόντα.