Διακόσμηση

Φθίνουσα ταξινόμηση
 1. Ψαλίδι
  45,00 €
 2. Διαβήτης
  35,00 €
 3. Βάρκα-Τάμα
  45,00 €
 4. Τασάκι με νόμισμα της Αίγινας
  45,00 €
 5. Μικρό πιάτο - Ιστιοφόρο
  45,00 €
 6. Αρύβαλλος
  100,00 €
 7. Πρόχους
  100,00 €
 8. Κουτί - Νόμισμα Αίγινας
  65,00 €
 9. Κουτί - Καράβι
  65,00 €
 10. Μυκηναϊκή κύλικα
  125,00 €
 11. Πιάτο με στεφάνι
  45,00 €
 12. Κανάτι
  140,00 €
 13. Πιάτο με καράβι
  40,00 €
 14. Ιστιοφόρο-Τάμα
  45,00 €
Φθίνουσα ταξινόμηση