Αντίγραφα

Φθίνουσα ταξινόμηση
 1. Βυζαντινό νόμισμα - Νικηφόρος Α’
  22,00 €
 2. Πρόχους
  100,00 €
 3. Αρύβαλλος
  100,00 €
 4. Κανάτι
  140,00 €
 5. Πιάτο με καράβι
  40,00 €
 6. Πιάτο με στεφάνι
  45,00 €
 7. Γυναίκα σε στάση δέησης (από τάμα)
  65,00 €
 8. Γυναικεία μορφή - Τάμα
  45,00 €
 9. Σκουλαρίκια
  120,00 €
Φθίνουσα ταξινόμηση