Υποβολή νέων προτάσεων

ΥΠΟΒΟΛΗ ΝΕΩΝ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΝΕΩΝ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΠΡΟΣ ΤΟ ΠΩΛΗΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΜΟΥΣΕΙΟΥ ΜΠΕΝΑΚΗ

Θα θέλαμε καταρχήν να ευχαριστήσουμε όλους τους δημιουργούς και τους προμηθευτές για το
μεγάλο τους ενδιαφέρον να διαθέσουν τις δημιουργίες και τα προϊόντα τους στο Πωλητήριο του
Μουσείου Μπενάκη.

Για να ληφθεί υπόψη αλλά και να διευκολυνθεί η διαδικασία επιλογής νέων προτάσεων, παρακαλούμε
τους ενδιαφερόμενους, σε πρώτο στάδιο, να ακολουθήσουν τις παρακάτω οδηγίες:

 

Α. Θα πρέπει να σταλεί το σύνολο των παρακάτω στην ηλεκτρονική διεύθυνση, submissions@benaki.gr:

 1. Φωτογραφίες αντικειμένων (σε μορφή JPG, ξεγυρισμένες σε λευκό φόντο). Φωτογραφίες συσκευασίας
  που πιθανά συνοδεύει το αντικείμενο.
 2. Ένα σύντομο βιογραφικό του δημιουργού ή περιγραφή της εταιρίας προμηθευτή.
 3. Ένα επεξηγηματικό κείμενο για τα συγκεκριμένα αντικείμενα και τη δημιουργία/παραγωγή τους.
  Πλήρη περιγραφή τους (υλικά, διαστάσεις, βάρος).
 4. Τιμές χονδρικής (προ Φ.Π.Α.) για όλα τα προτεινόμενα αντικείμενα.
 5. Παραγωγικές δυνατότητες για όλα τα προτεινόμενα αντικείμενα (χρόνος παραγωγής και παράδοσης,
  ποσότητες, επισήμανση ιδιαιτεροτήτων).
 6. Πλήρη στοιχεία επικοινωνίας (όνομα, διεύθυνση, τηλέφωνο, e-mail).

Απαραίτητη προϋπόθεση για την επιλογή νέων αντικειμένων είναι η δυνατότητα έκδοσης παραστατικών.

 

Β. Προαιρετικά:

 • Επιθυμώντας να διερευνηθούν ευρύτερα οι δυνατότητες συνεργασίας, παρακαλούμε να σταλεί μια
  αναλυτική περιγραφή των δημιουργικών δεξιοτήτων καθώς και των τεχνικών γνώσεων που έχουν οι
  ενδιαφερόμενοι. Σε αυτή, προτείνουμε να γίνει αναφορά και σε προηγούμενη εμπειρία, παραπομπές
  (internet links) και παλαιότερες παρουσιάσεις ή/και δράσεις.
 • Το μέγεθος του e-mail υποβολής δε θα πρέπει συνολικά να ξεπερνάει τα 3 ΜΒ. 
 • Με την υποβολή της πρότασης στην ηλεκτρονική διεύθυνση, submissions@benaki.gr, αποστέλλεται
  αυτοματοποιημένη επιβεβαίωση παραλαβής (Autoreply message), η οποία θα πρέπει να θεωρηθεί
  και τελική από πλευράς του Πωλητηρίου.
 • Στην περίπτωση που το Πωλητήριο ενδιαφέρεται για την πρόταση που υποβλήθηκε και ανάλογα με
  τον εκάστοτε χρονικό προγραμματισμό του, οι ενδιαφερόμενοι θα ειδοποιηθούν μέσω e-mail για να
  φέρουν δείγμα της δουλειάς τους, προκειμένου να συμμετέχουν στην τελική φάση επιλογής.

Με θερμές ευχαριστίες,

Το Πωλητήριο του Μουσείου Μπενάκη