Όροι Χρήσης

Όροι Χρήσης

Καλώς ήρθατε στο Benakishop.gr. Η παρούσα ιστοσελίδα αποτελεί το ηλεκτρονικό πωλητήριο (εφεξής «Πωλητήριο») του Κοινωφελούς Ιδρύματος με την επωνυμία «Μουσείο Μπενάκη», με έδρα την Αθήνα (Κουμπάρη 1), ΑΦΜ 090022744, Δ’ Δ.Ο.Υ. Αθηνών, ΤΗΛ.: +30 210 367 1038.

Οι παρακάτω όροι και προϋποθέσεις καλύπτουν αποκλειστικά κάθε πώληση προϊόντων ή/και υπηρεσιών μέσω του «Πωλητηρίου» του «Μουσείου Μπενάκη» που βρίσκεται στον ιστότοπο www.benakishop.gr (εφεξής το «site»).

 

Δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας

Το περιεχόμενο του «site» (συμπεριλαμβανομένων κειμένων, γραφικών, εικόνων, φωτογραφιών, βίντεο και λογισμικού) αποτελεί πνευματική ιδιοκτησία του «Μουσείου Μπενάκη» και προστατεύεται σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του ελληνικού δικαίου, του ευρωπαϊκού δικαίου και των διεθνών συμβάσεων. Εξαιρείται η πνευματική ιδιοκτησία τρίτων, άλλων συνεργατών και φορέων, για την οποία το «Πωλητήριο» έχει λάβει άδεια χρήσης για τις δικές του αποκλειστικά ανάγκες.

Απαγορεύεται αυστηρά η αντιγραφή, αναπαραγωγή, αναδημοσίευση, μετάδοση ή οποιαδήποτε άλλη χρήση του περιεχομένου οποιουδήποτε τμήματος του «site» για εμπορικούς σκοπούς χωρίς την έγγραφη συγκατάθεση του ιδρύματος. Η χρήση του περιεχομένου για άλλους εκπαιδευτικούς ή ερευνητικούς σκοπούς, καθώς και για προσωπική ενημέρωση επιτρέπεται εφόσον υπάρχει η απαραίτητη ένδειξη προέλευσης του από το «site».

Τα ονόματα, εικόνες, λογότυπα και διακριτικά γνωρίσματα που αντιπροσωπεύουν το «site» ή το «Μουσείο Μπενάκη» αποτελούν αποκλειστικά σήματα και διακριτικά γνωρίσματα του «Μουσείου Μπενάκη» ή/και του «site» και προστατεύονται από τους ελληνικούς κοινοτικούς και διεθνείς νόμους περί εμπορικών σημάτων και πνευματικής ιδιοκτησίας. Η εμφάνισή και έκθεση τους στο «site» δεν θα πρέπει κατά κανένα τρόπο να εκληφθεί ως μεταβίβαση ή εκχώρηση άδειας ή δικαιώματος χρήσης τους.

 

Περιορισμός Ευθύνης

Το «Πωλητήριο» ενημερώνει τον πελάτη με βάση τα τηρούμενα κάθε φορά στοιχεία διαθεσιμότητας ή μη των προϊόντων και σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να εγγυηθεί για τη διαθεσιμότητα αυτών. Σε κάθε περίπτωση το «Πωλητήριο» αναλαμβάνει να ενημερώσει εγκαίρως τον πελάτη για τη μη διαθεσιμότητα, οπότε και στην περίπτωση αυτή δεν υπέχει καμία περαιτέρω ευθύνη.

Το «Πωλητήριο» επίσης επιφυλάσσεται ως προς το χρόνο παράδοσης των εμπορευμάτων στις περιπτώσεις ανωτέρας βίας. Εάν δεν είναι δυνατόν να παραδοθούν τα προϊόντα εντός του προκαθορισμένου χρόνου, το «Πωλητήριο» αναλαμβάνει να ενημερώσει εγκαίρως τον πελάτη μέσω email, προκειμένου εκείνος να δηλώσει τους όρους ολοκλήρωσης της παραγγελίας του.

Το «Πωλητήριο» δε φέρει ουδεμία ευθύνη για τυχόν απαιτήσεις ή ζημία από αιτία σχετική με τη λειτουργία ή μη ή/και τη χρήση του «site», με την αδυναμία παροχής υπηρεσιών ή/και πληροφοριών που διατίθενται από αυτό, ή από τυχόν μη επιτρεπόμενες παρεμβάσεις τρίτων σε προϊόντα ή/και υπηρεσίες ή/και πληροφορίες που διατίθενται μέσω αυτού.

Το «Πωλητήριο» καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια να παρέχονται χωρίς σφάλματα οι σελίδες, υπηρεσίες και το περιεχόμενο, ωστόσο δεν μπορεί να το εγγυηθεί.

Το περιεχόμενο του «site» παρέχεται «ως έχει» χωρίς καμία απολύτως εγγύηση οποιουδήποτε είδους. Το «Πωλητήριο» δεν δεσμεύεται την εμπορευσιμότητα και την καταλληλότητα του περιεχομένου για οποιονδήποτε σκοπό.

 

Newsletters – Ενημερωτικά δελτία

Τα newsletters τα οποία λαμβάνει ο επισκέπτης/χρήστης του «site» με την εγγραφή του στις λίστες παραληπτών (mailing lists) αποτελούν πνευματική ιδιοκτησία του «Μουσείου Μπενάκη» και ως εκ τούτου προστατεύονται από τις σχετικές διατάξεις της ελληνικής νομοθεσίας και των διεθνών συμβάσεων. Το «Μουσείο Μπενάκη» διατηρεί το δικαίωμα μη εγγραφής κάποιου προσώπου στις λίστες παραληπτών ή και της διαγραφής του από αυτές. Το «Μουσείο Μπενάκη» μπορεί να διατηρεί αρχείο με τις ηλεκτρονικές διευθύνσεις των παραληπτών για την αποστολή και άλλων μηνυμάτων ενημερωτικού ή οικονομικού χαρακτήρα πέρα από τα newsletters εκτός αν ο παραλήπτης δεν επιθυμεί κάτι τέτοιο.

Το «Μουσείο Μπενάκη» δεν ευθύνεται αν τα newsletters δεν παραδοθούν στον προορισμό τους, αν και καταβάλλουμε κάθε δυνατή προσπάθεια για την παράδοση τους. Τα newsletters μπορεί να καταλήξουν στο φάκελο «Ανεπιθύμητη Αλληλογραφία». Σε περίπτωση που ο χρήστης επιθυμεί να μην λαμβάνει πλέον ενημερωτικά newsletters ή επιθυμεί να διαγραφεί συνολικά από το σύστημα αποστολής ενημερωτικών δελτίων του «site», μπορεί να ενημερώσει το «Μουσείο Μπενάκη» ή/και το «Πωλητήριο» χρησιμοποιώντας τα στοιχεία επικοινωνίας που αναγράφονται στο «site» ή μέσω του αντίστοιχου συνδέσμου που εμφανίζεται στα ενημερωτικά emails που λαμβάνει. Το «Μουσείο Μπενάκη» δεν παραδίδει σε τρίτους πληροφορίες σχετικά με όνομα, επώνυμο, διεύθυνση κατοικίας ή άλλα προσωπικά δεδομένα.

 

Εγγραφή Χρήστη

Η εγγραφή του χρήστη στο «site» είναι προαιρετική. Ο κάθε πελάτης εγγράφεται μόνο μία φορά. Ο πελάτης που εγγράφεται ως χρήστης έχει τη δυνατότητα να δει τις παλιές παραγγελίες του και να τροποποιήσει τα Στοιχεία Χρήστη του Λογαριασμού του.

Τα προσωπικά στοιχεία που χορηγεί ο χρήστης κατά την εγγραφή του επεξεργάζονται από το «Πωλητήριο» με σκοπό τη δημιουργία λογαριασμού στο «site», την επικοινωνία με τον χρήστη και την αποστολή σε αυτόν ενημερωτικού, διαφημιστικού και προωθητικού υλικού σχετικού με τα προϊόντα ή/και τις υπηρεσίες του «Πωλητηρίου». Αναφορικά με τη συλλογή και επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων, ισχύουν οι όροι και διατάξεις της Πολιτικής Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων. Ο χρήστης έχει τη δυνατότητα να άρει οποτεδήποτε τη συγκατάθεσή του για τη συλλογή και επεξεργασία των προσωπικών του δεδομένων, προβαίνοντας σε διαγραφή χρήστη με την αποστολή σχετικού email στην διεύθυνση sales-shop@benaki.gr. 

 

Τιμολογιακή Πολιτική

Οι τιμές των προϊόντων οι οποίες αναγράφονται στο ηλεκτρονικό μας κατάστημα είναι οι τελικές (συμπεριλαμβάνεται ο Φ.Π.Α.). Το «site» διατηρεί δικαίωμα μεταβολής των τιμών χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση του πελάτη. Ανεξαρτήτως της διακύμανσης των τιμών, ο πελάτης πάντοτε καταβάλλει την αξία που αναγράφεται στο προϊόν κατά το χρόνο ολοκλήρωσης της παραγγελίας του.

 

Ασφάλεια Συναλλαγών

Το «Πωλητήριο» συνεργάζεται με την Τράπεζα Alpha Bank, πρωτοπόρο στον τομέα των ασφαλών ηλεκτρονικών συναλλαγών, ώστε να μπορεί να εγγυηθεί την αξιοπιστία και την ασφάλεια των αγορών μέσω του «site». Όλες οι αγορές προϊόντων ή υπηρεσιών που γίνονται μέσω του «site», πραγματοποιούνται με ασφαλή τρόπο μέσω της πλατφόρμας ηλεκτρονικών πληρωμών «Alpha  e-Commerce» της Τράπεζας Alpha Bank. Η «Alpha e-Commerce» χρησιμοποιεί κρυπτογράφηση TLS 1.1 με πρωτόκολλο κρυπτογράφησης 128-bit (Secure Sockets Layer - SSL). Η κρυπτογράφηση είναι ένας τρόπος κωδικοποίησης της πληροφορίας μέχρι αυτή να φτάσει στον ορισμένο αποδέκτη της, ο οποίος θα μπορέσει να την αποκωδικοποιήσει με χρήση του κατάλληλου κλειδιού.

Κατά τη διαδικασία ολοκλήρωσης της αγοράς σας θα προωθηθείτε σε ιστοσελίδα που παρέχεται από την Τράπεζα Alpha Bank για να εισάγετε τα στοιχεία της κάρτας σας, τα οποία στη συνέχεια κρυπτογραφούνται και αποστέλλονται στην Τράπεζα που έχει εκδώσει την κάρτα για έγκριση της χρεώσεως. Τα στοιχεία αυτά δεν κοινοποιούνται σε οποιονδήποτε τρίτο (ούτε και στον προμηθευτή του προϊόντος που αγοράζετε).

 

Τρόποι Πληρωμής

Το «Πωλητήριο» δίνει την δυνατότητα πληρωμής με έναν από τους παρακάτω τρόπους:

  1. Με πιστωτική ή χρεωστική κάρτα (Visa, MasterCard, Maestro, American Express, Diners)
  2. Με PayPal
  3. Με τραπεζική κατάθεση

 

Τρόποι Αποστολής

Το «Πωλητήριο» δίνει τη δυνατότητα επιλογής μεταξύ των παρακάτω τρόπων αποστολής:

  1. Με υπηρεσία ταχυμεταφορών. Συνεργαζόμαστε με την Speedex για αποστολές εσωτερικού και την DHL για αποστολές εξωτερικού.
  2. Με τα Ελληνικά Ταχυδρομεία (ΕΛΤΑ)

Αποστολές εσωτερικού: Οι παραγγελίες εντός Ελλάδας παραδίδονται σε 3 έως 10 εργάσιμες ημέρες.

Αποστολές εξωτερικού: Η παράδοση παραγγελιών εκτός Ελλάδας μπορεί να διαρκέσει από 3 εργάσιμες ημέρες έως 2-3 εβδομάδες, ανάλογα με τον τρόπο αποστολής που έχει επιλεχθεί. Το «Πωλητήριο» δεν φέρει ευθύνη για την πληρωμή τυχόν επιπλέον χρεώσεων που δύνανται να προκύψουν από φόρους και δασμούς που ορίζουν οι τελωνειακές αρχές στις χώρες εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης.

 

Πολιτική Επιστροφών

Το «Πωλητήριο» δίνει στον πελάτη τη δυνατότητα επιστροφής της παραγγελίας του εντός 30 ημερών από την ημέρα που την παρέλαβε για αντικατάσταση προϊόντος ή επιστροφή χρημάτων. Επιστροφές δεν πραγματοποιούνται στις Φωτογραφικές Εκτυπώσεις. Οι επιστροφές γίνονται δεκτές μόνο στην περίπτωση που τα αντικείμενα επιστραφούν σε άριστη κατάσταση μέσα στη συσκευασία τους και συνοδεύονται από την απόδειξη αγοράς. Το κόστος μεταφορικών για την επιστροφή μιας παραγγελίας επιβαρύνει εξ’ ολοκλήρου τον αποστολέα, εκτός αν το προϊόν υπήρξε ελαττωματικό. Οι επιστροφές καταχωρούνται μέσω αποστολής email στο sales-shop@benaki.gr

Οι επιστροφές θα πιστώνονται στη χρεωστική ή πιστωτική κάρτα με την οποία πραγματοποιήθηκε η αγορά. Οι επιστροφές χρημάτων θα γίνονται εντός 30 ημερών από την παραλαβή των προϊόντων από το γραφείο μας.

Στην περίπτωση οποιουδήποτε ελαττώματος ο πελάτης μπορεί να ειδοποιήσει την εταιρεία είτε τηλεφωνικώς (+30 210 367 1074) είτε με μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (sales-shop@benaki.gr) αναφέροντας το ελάττωμα του προϊόντος.

Οι επιστροφές θα αποστέλλονται αποκλειστικά και μόνο στη διεύθυνση «Πωλητήριο Μουσείου Μπενάκη (Επιστροφές), Κουμπάρη 1, 10674 Αθήνα , Ελλάδα». Δεν γίνονται δεκτές επιστροφές σε άλλη διεύθυνση του «Μουσείου Μπενάκη» ή στα φυσικά καταστήματα του «Πωλητηρίου».

 

Ευθύνη Χρήστη

Οι χρήστες συμφωνούν και αναλαμβάνουν να μη χρησιμοποιούν το «site» για:

1. αποστολή, δημοσίευση, αποστολή με email ή μετάδοση με άλλους τρόπους οποιουδήποτε περιεχομένου που είναι παράνομο για οποιοδήποτε λόγο, προκαλεί παράνομη προσβολή και βλάβη στο «Μουσείο Μπενάκη» ή σε οποιονδήποτε τρίτο είτε προσβάλλει την εμπιστευτικότητα ή το απόρρητο πληροφοριών οιουδήποτε προσώπου,

2. αποστολή, δημοσίευση, αποστολή με email ή μετάδοση με άλλους τρόπους οποιουδήποτε περιεχομένου που προκαλεί προσβολή των χρηστών ηθών, κοινωνικών αξιών, της ανηλικότητας κλπ.,

3. αποστολή, δημοσίευση, αποστολή με email ή μετάδοση με άλλους τρόπους οποιουδήποτε περιεχομένου για το οποίο οι χρήστες δεν έχουν δικαίωμα μετάδοσης σύμφωνα με το νόμο ή τις εν ισχύ συμβάσεις,

4. αποστολή, δημοσίευση, αποστολή με email ή μετάδοση με άλλους τρόπους οποιουδήποτε περιεχομένου το οποίο παραβιάζει οποιαδήποτε ευρεσιτεχνία, εμπορικό σήμα, εμπορικό μυστικό, πνευματικά δικαιώματα ή άλλα ιδιοκτησιακά δικαιώματα τρίτων,

5. αποστολή, δημοσίευση, αποστολή με email ή μετάδοση με άλλους τρόπους οποιουδήποτε υλικού το οποίο περιέχει ιούς λογισμικού ή οποιουσδήποτε άλλους κώδικες, αρχεία ή προγράμματα που έχουν σχεδιαστεί με σκοπό την διακοπή, την πρόκληση βλάβης, την καταστροφή ή τον εξοπλισμό της λειτουργίας οποιουδήποτε λογισμικού ή υλικού υπολογιστών,

6. ηθελημένη ή αθέλητη παράβαση της ισχύουσας νομοθεσίας ή των διατάξεων,

7. παρενόχληση τρίτων με οποιοδήποτε τρόπο,

8. συλλογή ή αποθήκευση προσωπικών δεδομένων σχετικά με άλλους χρήστες.

 

Προστασία Προσωπικών Δεδομένων

Η προστασία των προσωπικών δεδομένων του πελάτη διέπεται από τον Γενικό Κανονισμό για την Προστασία των Προσωπικών Δεδομένων 2016/679/ΕΕ και εν γένει το ισχύον εθνικό και ευρωπαϊκό νομοθετικό και κανονιστικό πλαίσιο για την προστασία προσωπικών δεδομένων. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την χρήση των προσωπικών δεδομένων διαβάστε την Πολιτική Απορρήτου.

 

Σχετικά με τα Cookies

Το «site» κάνει χρήση cookies (ίχνη αναγνώρισης) και άλλες παρόμοιες τεχνολογίες, όπως pixel tags (ετικέτες εικονοστοιχείων), web beacons (κωδικοί ιχνηλασίας), clear GIFs (καθαρά μορφότυπα εναλλαγής γραφικών), οι οποίες καλύπτονται από το Γενικό Κανονισμό Προστασίας των Δεδομένων (ΕΕ) 2016/679 που τίθεται σε ισχύ από την 25.05.2018 (ΓΚΠΔ). Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη χρήση cookies παρακαλώ διαβάστε την Πολιτική Ενημέρωση Σχετικά με τα Cookies.